Onderhoud zonnepanelen

Zonnepanelen onderhouden

Er zijn de afgelopen 20 jaar vele zonne-energiesystemen geïnstalleerd. Pas de laatste jaren wordt dit vaker door opgeleide en getrainde Solar Specialisten gedaan. Eerder waren er minder normen en regels waar het systeem aan moest voldoen. Bent u een van de voorlopers en heeft u al lange tijd zonnepanelen op uw dak? Of twijfelt u aan uw systeem dat net is geïnstalleerd? Dan is het misschien tijd voor een goede inspectie of alles naar behoren werkt en of het volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen is geïnstalleerd.

In principe doen geïnstalleerde zonnepanelen gewoon hun werk op het dak. Toch moet er wel aandacht aan besteed worden, zoals regelmatig onderhoud. Wat als er bijvoorbeeld een paneel tussen zit dat het niet zo goed doet? Door een technisch probleem of door vervuiling of verbrande cellen. Jaar na jaar kan dat een groot verlies aan energie betekenen. Daarom is het goed om jaarlijks de hele installatie te laten onderhouden.

Een van de Solar Specialisten van Green Energy Company komt graag bij u langs voor een onderhoudsbeurt en/of advies als vervanging nodig is. Daarbij maakt het niet uit of de panelen door ons zijn geïnstalleerd of niet. U kunt Green Energy Company hiervoor eenmalig inschakelen of een onderhoudscontract afsluiten voor jaarlijks onderhoud.

Onderhoudscontracten

Het belang van onderhoud

Zonnepanelen onderhouden is heel belangrijk om het rendement en de levensduur van de installatie te waarborgen. Uit de praktijk weten wij dat als de installatie niet regelmatig wordt onderhouden, de opbrengst daalt en de veiligheid vermindert.
Een voorbeeld hiervan is dat onder bepaalde omstandigheden een zonnecel waar schaduw op valt verhit kan raken, waardoor het materiaal beschadigt. De kans op uitval van de cel wordt groter naarmate de cel vaker beschaduwd is. Dit komt de productie niet ten goede, maar is ook minder veilig. Beschadigde cellen in een zonnepaneel kunnen brand veroorzaken doordat de temperatuur dan plaatselijk veel hoger oploopt. Daarom is het belangrijk om regelmatig uw zonnepanelen te laten inspecteren. Met een warmtecamera kan bijvoorbeeld getest worden of alle cellen naar behoren werken.
Een ander voorbeeld is de bekabeling. Door bijvoorbeeld knaagdieren kunnen de kabels beschadigd raken, waardoor er kortsluiting kan ontstaan als er stroom wordt opgewekt. Dat zou tot brand kunnen leiden. Bij een inspectie wordt de bekabeling gecontroleerd en doorgemeten.

Voordelen onderhoud

Verzekerd van verwachte opbrengst
Defecten in uw zonnepanelensysteem bijtijds opsporen
Beschadiging van materialen voorkomen
Veiligheid van uw zonnepanelensysteem
Hoge toekomstige kosten voorkomen
Installatie altijd conform de nieuwe normen

Monitoring

Voor het onderhoud van zonnepanelen is alleen monitoring niet voldoende. Zeker niet wanneer er geen optimizers per paneel zijn geïnstalleerd. Ook met optimizers geeft de monitoring pas aan wanneer het zonnepaneel al defect is. Een zonnecel die kapot is, kan niet meer gerepareerd worden. Een scheur in het glas kan niet hersteld worden. Alleen door inspectie worden deze defecten opgespoord en zo kan onderhoud dit soort problemen voorkomen.

Service en onderhoud

 Inspecteren van de gehele installatie
 Oude of nieuwe installatie laten keuren
 Onderhoudsadvies
 Storingen oplossen
 Onderdelen vervangen
 Reinigen van zonnepanelen
 Verhuisservice (uw zonnepanelen en onderconstructie demonteren)
 Zonnepanelen herplaatsen bij dakvernieuwing

Onderhoudscontracten

Green Energy Company kan jaarlijks langskomen voor een onderhoudsbeurt of inspectie. Dit kan per keer afgerekend worden, maar voor lagere onderhoudskosten adviseren wij u om een onderhoudscontract voor zonnepanelen af te sluiten. Green Energy Company werkt met contracten van 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar. Hoe langer de duur van het contract, hoe lager de kosten die wij berekenen. De voordelen van een onderhoudscontract voor zonnepanelen zijn dat u er geen omkijken naar heeft en volledig ontzorgd wordt.

Standaard bevat elk onderhoudscontract voor zonnepanelen een jaarlijkse algehele controle van het complete systeem. Dit betekent dat wij van de zonnepanelen tot de meterkast alles nalopen. Ook bevat elk onderhoudscontract standaard een jaarlijkse reiniging van uw zonnepanelen. Er valt wat te kiezen! Want we hebben drie verschillende onderhoudscontracten met elk hun eigen voordelen.

Onderhoudscontracten

Meerwaarde van Green Energy Company

Om de volgende reden kiest u het beste voor Green Energy Company voor het onderhouden van uw installatie:

 Geregistreerde Solar Specialist en geregistreerde vakbekwame installateurs
 Kwaliteit
 Zekerheid
 Top service
 Onderdelen vervangen
 Landelijke dekking van erkende Solar Specialist-installateurs

Heeft u interesse of wilt u eventueel meer informatie?