Het is onzeker of saldering na 2020 blijft bestaan. Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven de huidige regeling te willen versoberen, omdat de huishoudens zonder zonnepanelen nu betalen voor particulieren die wel panelen op het dak hebben. Hij bestempelde de huidige situatie als ‘overstimulering’. De regeling wordt in 2017 geëvalueerd en zal in 2020 gewijzigd worden. Toch blijft een investering in zonnepanelen aantrekkelijk.

Wat is salderen?

Salderen is het verrekenen van zelfgeproduceerde elektriciteit met het totaal aan afgenomen stroom van het energiebedrijf. De consument levert zelf stroom aan het netwerk en de energiemaatschappij is verplicht dit tegen verkoopprijs te verrekenen op de periodieke factuur. Particulieren die zelf energie opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, kunnen op deze manier hun overtollig geproduceerde stroom altijd kwijt. Zo is het mogelijk om op een zonnige dag zelf energie te leveren, terwijl u ’s nachts stroom afneemt. Als u meer elektriciteit produceert dan u afneemt, krijgt u een ‘terugleververgoeding’ van uw energieleverancier. Over de teruggeleverde stroom uit duurzame bron berekent de overheid bij particulieren geen energiebelasting.

Onzekerheid over compensatie

Minister Kamp heeft aangegeven een overgangsregeling te willen treffen voor de huidige bezitters van zonnepanelen. Zij hebben al geïnvesteerd in duurzame energie. In 2017 laat de minister een nieuw plan ontwikkelen dat in 2020 moet ingaan. Hij heeft laten weten dat zonnepanelen een interessante investering moeten blijven, en dat er mogelijk een regeling komt waarbij een verlaagde energiebelasting wordt betaald over zelfopgewekte elektriciteit.

Oplossingen saldering

Nu er onzekerheid bestaat over de concrete invulling van salderingsregeling, kan dit particulieren ontmoedigen in zonnepanelen te investeren. De huidige regeling blijft echter tot 2020 bestaan. Ook daarna kan een terugloop aan subsidie worden opgevangen. Accu’s kunnen bijvoorbeeld oplossing bieden. Door zelfopgewekte energie op te slaan kan dit ook ’s nachts gebruikt worden, waardoor u geen energiekosten maakt. De verwachting is dat de prijs van accu’s de komende jaren snel zal afnemen, zodat het plaatsen van een accu een realistische oplossing is voor de afbouw van de salderingsregeling.

Green Energy Company biedt ook andere oplossingen om de investering in zonnepanelen rendabel te houden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.