Er is eigenlijk geen verschil! Meterkast en groepenkast zijn twee verschillende termen voor dezelfde technische-installatie.