Een zonnepanelen systeem kan gemiddeld 35 jaar mee als er altijd goed onderhoud voor uitgevoerd is. Dit geldt niet voor de omvormer, die 10 tot 20 jaar meegaat. Dit hangt van een paar zaken af.

  • Er moet in ieder geval voldoende ruimte zijn rond de omvormer om zijn warmte af te laten voeren.
  • De omvormer moet beschermd worden tegen agressieve stoffen (bijv. ammoniak in agrarische omgeving)
  • Desondanks is het aan te raden ook deze omvormers te beschermen tegen direct zonlicht en neerslag.

Let op: sommige bedrijven adviseren dat de omvormer iets kleiner moet zijn dan de pv-generator om meer vermogen te halen, dat is echter niet correct en kan perfect worden uitgerekend. Beter is om erover na te denken welke het beste past bij uw situatie.

Als het omvormervermogen te laag is ten opzichte van het generatorvermogen heeft dit een kortere levensduur tot gevolg en treden er verliezen en snellere slijtage op. Een overschrijding van het spanningsbereik zorgt zelfs voor onherstelbare schade aan de omvormer.