Power Sharing wordt ook wel gebalanceerd laden of nivellering genoemd. Het zorgt ervoor dat netwerkbeheerders of bedrijven met meerdere opladers de beschikbare energie evenredig kunnen verdelen over alle EV-oplaadstations. Omdat de beschikbare energie per locatie gelimiteerd is, betekent een grotere vraag naar energie normaal gezien dat er dure upgrades van de elektrische infrastructuur nodig zijn. Slim laden betekent dus dat het vermogen optimaal verdeeld kan worden en zodat dergelijke upgrades vermeden kunnen worden.