Enkele decennia geleden hadden we gewoon stroom. Hiermee konden wij eeuwig vooruit. Althans, zo leek het. Nu zijn we wijzer. De oorspronkelijke grijze stroom heeft plaats gemaakt voor groene stroom en zelfs bruine stroom.
Noodzakelijk, want de fossiele brandstoffen die wij momenteel gebruiken voor energie opwekking, raken uitgeput. Voor 2035 ontstaan er serieuze tekorten. Zelfs als er grote nieuwe reserves worden gevonden, geeft dit slechts enkele jaren uitstel. Daarom gaan wij van grijze stroom steeds meer over op groene en de nu nog beperkte, bruine stroom. Een kleurenpalet aan stroom waaruit wij moeten kiezen. Maar hoe maken wij de juiste keuze en waardoor ontstaan eigenlijk de verschillen?

Groen versus grijs
Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom is de wijze waarop de energie is opgewekt. Groene stroom komt voort uit duurzame energiebronnen die nooit opraken als zon, wind, water of biomassa. Zeer milieuvriendelijk en onuitputtelijk. De reden dat wij steeds meer overgaan op deze vormen van energie opwekking. Energieleveranciers bieden nu al wel groene stroom, zij het dat deze stroom in Nederland nog zeer beperkt wordt opgewekt. Slechts een derde van de groene stroom die we in Nederland gebruiken is ècht groene stroom. Twee derde wordt als groen verkocht door een zogenaamde import van groene stroom. Op papier gaat het hier om groene stroom, maar in werkelijkheid is dit grijze stroom. (bron: Hier.nu)

Steeds meer particulieren stappen over op zonne-energie, want daarmee zijn zij verzekerd van echte groene stroom. Bovendien zijn zij met deze natuurlijke stroomopwekking zelfvoorzienend.
Met waterenergie wordt nog volop geëxperimenteerd, ook hierin liggen tal van mogelijkheden. We zitten nu in een omslagperiode, waarbij het einddoel 100% groene energie zal zijn. Want groene energie is veilig, milieuvriendelijk en onuitputtelijk.

Grijze stroom is daarentegen niet milieuvriendelijk. Deze energie wordt gemaakt uit energiebronnen die ooit opraken en slecht zijn voor het milieu, vanwege de broeikasgassen. Zoals gas en steenkool. Omdat deze energiebronnen niet onuitputtelijk zijn, is kernenergie ontwikkeld. De productie van kernenergie is weliswaar onuitputtelijk en schoon, maar kernenergie levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Voor het schadelijke afval dat kernenergie met zich meebrengt is nog geen oplossing. Vooralsnog wordt deze radioactieve afval opgeslagen in vaten, ver bij ons uit de buurt. Maar deze afval verdwijnt niet vanzelf. Bovendien wil niemand een kerncentrale in zijn omgeving hebben met het oog op een ramp. Echter, zo lang er nog voldoende vraag is naar grijze stroom, zal ook kernenergie blijven bestaan.

Dan is er nog bruine stroom
Naast groene stroom, verkregen door zon, wind en water, hebben we bruine stroom. Stroom die wordt opgewekt uit energie door biomassa. Biomassa omvat organisch afval, resten van planten of bomen of mest. Dit afval gaat vergisten waardoor biogassen ontstaan. Met een vergistinginstallatie wordt uit deze gassen warmte en elektriciteit opgewekt. Bio elektriciteit wordt al ingezet, zij het in beperkte mate. Veel boeren stappen door de aanwezigheid van mest en ruimte binnen hun bedrijf wel steeds vaker over op deze vorm van energie opwekking. Voor alle huishoudens in Nederland is deze bruine stroom echter niet toereikend. Bruine energie is eveneens duurzaam en valt in feite onder groene stroom. Daarom wordt in de wandelgangen eigenlijk alleen gesproken over grijze of groene stroom

Uw keuze
Veel mensen willen zelf kunnen kiezen voor groene of grijze stroom. Daarom kunnen wij in Nederland milieuvriendelijke opgewekte stroom als apart product kopen. Groene stroom naast grijze stroom. Energiebedrijven zijn verplicht hun klanten minimaal één keer per jaar een keuze aan te bieden tussen de verschillende stroomproducten. Alleen blijft de vraag of de groene stroom ook daadwerkelijk groene stroom is.

Vergelijkingssites met energieleveranciers maken dankbaar gebruik van alle aanbod waaruit u kunt kiezen. Hoewel veel mensen kiezen voor het goedkoopste aanbod, maken anderen een bewuste duurdere keuze voor de ‘groene’ energie die nu – slechts op papier- wordt verkregen uit het buitenland.

Wilt u verzekerd zijn van echt groene energie, dan is milieuvriendelijke zonne-energie een eerlijke optie. Deze keuze zal grotendeels afhangen van uw budget en uw wens om in de toekomst meer en vooral echte duurzame energie op te wekken.