Er is een stille revolutie gaande in de energiebranche: de prijs van duurzaam geproduceerde energie is sterk aan het dalen. In verschillende landen is zonne-energie inmiddels goedkoper te
produceren dan de uit fossiele brandstoffen-geproduceerde energie. Het omslagpunt wordt in steeds meer landen bereikt.

Toename zonne-energie

In de extreem zonnige delen van de wereld, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, concurreert zonne-energie momenteel al met fossiele brandstoffen. In veel Europese landen is de zon helaas wat minder krachtig. De Europese zonnepanelen produceren hierdoor minder elektriciteit dan de panelen in landen rond de evenaar. Toch heeft Duitsland door middel van subsidies het aandeel duurzame energie in de energiemix fors weten te vergroten: In 2013 werd 23% van de elektriciteit duurzaam opgewekt.

Goedkope zonnepanelen

De dalende prijs van zonnepanelen heeft tot gevolg dat steeds meer producenten voor zonne-energie kiezen. China is de grootste producent van zonnepanelen. In deze sector van de Chinese industrie heeft aanzienlijke schaalvergroting plaatsgevonden. Door de bijkomende verbetering van de productietechnologie heeft dit tot een drastische daling van verkoopprijzen geleid. Tussen 2006 en 2014 is de prijs per geproduceerde watt met 78% gedaald. Deze lage prijs stimuleert bedrijven om meer te investeren in zonne-energie. Zo komt dit proces in een opwaartse spiraal terecht: met nieuwe investeringen zal de technologie nog sneller verbeteren.

Obstakel voor duurzame energie

Er is nog altijd een groot probleem dat de daadwerkelijke doorbraak van duurzame energie hindert: de opslag. De productie van energie via zonnepanelen of windmolens is te wisselvallig om het elektriciteitsnetwerk continu van stroom te voorzien. Vooral windstille en koude dagen in de winter vormen een grote uitdaging; zowel de zon als de wind laten het dan afweten. Op zulke momenten moet er alsnog een beroep worden gedaan op energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Zolang grootschalige opslag van stroom niet mogelijk is kan zonne- en windenergie de traditionele manier van energieopwekking niet volledig vervangen.

Nederland is nog altijd mijlenver verwijderd van de Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De regering streeft ernaar om in 2020 14% van de energie op duurzame manieren op te wekken. In 2014 stond dat percentage nog op 5,5%. Alleen Frankrijk is binnen de gehele Europese Unie daarmee verder verwijderd van zijn doelstellingen, dat land heeft nog 4 jaar om het percentage duurzame energie van 14,3 naar 23% te krijgen.

Bron: Energytransition.de