Zonnepanelen of sparen

‘Geld moet rollen’ is een cliché spreekwoord, maar in het geval van zonnepanelen is het wel zinvoller het geld te laten rollen dan het op de spaarrekening te laten staan. In dit blog wordt aangetoond dat het investeren in zonnepanelen meer oplevert dan sparen.

Installatiekosten

Een gemiddeld huishouden van vader, moeder en 2 kinderen verbruikt per jaar circa 3500 kWh. Voor dit verbruik is een zonne-energiesysteem van 14 panelen van 260 Wp nodig. Per Wp betaalt u gemiddeld € 1,29. Deze installatie kost dan 3640 Wp * € 1,29 = € 4.695,60 exclusief btw.

Spaarrekening

Geld op een spaarrekening of deposito levert rente op. De spaarrente is heel variabel per bank. De hoogste spaarrente is op het moment 1,00% en de laagste spaarrente 0,50%. Voor deposito is de hoogste rente 1,75% en de laagste 0,00%. Als we uit gaan van de gemiddelde rente, levert het geld voor een installatie van 14 panelen op een spaarrekening per jaar € 35,22 op en op een deposito € 41,09.

Besparing zonnepanelen

Om te weten wat de besparing van een zonne-energiesysteem precies is, wordt de opgewekte stroom vermenigvuldigt met de energieprijs. Bij het eerder genoemde systeem wekt u jaarlijks ongeveer 3500 kWh op. De kale energieprijs is iets meer dan € 0,07 cent. Daarnaast betaalt u heffing, van iets meer dan € 0,10 cent. Over het totaal betaalt u btw. Per kWh komt de prijs daardoor uit op € 0,21 cent. Vaste kosten voor de aansluiting en dergelijke hebben geen invloed op de besparing met zonnepanelen. Die kosten blijven hetzelfde.

Rekenvoorbeeld Besparing

Levering: 3500 kWh * € 0,07= € 245
Heffing: 0>10.000: 3500 kWh * € 0,1007= € 352,45
Totaal excl BTW: € 245 + € 352,45= € 597,45
BTW 21%: 0,21 * € 597,45 = € 125,46
Totaal incl. BTW: € 597,45 + € 125,46 = € 722,91
.
Uit bovenstaand rekenvoorbeeld blijkt dat de investering van € 4695,60 euro een jaarlijkse besparing oplevert van € 722,91. In 6,5 jaar is deze investering terugverdient. Een installatie gaat in ieder geval 25 jaar mee. De volgende 18,5 jaar wordt er dus een bedrag bespaart van 18,5 * € 722,91 = € 13,373,84. Dit is veel meer dan wat de investering op een spaarrekening had opgeleverd, namelijk slechts 18,5 * € 35,22 = € 651,57 en op een deposito slechts 18,5 * € 41,09 = € 760,17.

Daarnaast wordt door het plaatsen van zonnepanelen de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert, zoals CO2, zwaveldioxide en stikstofoxiden, waardoor u bijdraagt aan een schoner milieu. Zonnepanelen zijn daarmee een goede en duurzame investering.