Asbestdaken verboden

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Met dit verbod worden mens en milieu beschermd tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Door de buitenlucht verweren asbestdaken waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.
Het verbod betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, kan door gemeenten met een boete gedwongen worden het alsnog te verwijderen. Als een asbestdak nu al in een slechte toestand is, dan kan de gemeente eisen om het dak meteen te laten verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Het verbod

Het verbod op asbest geldt voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Dit soort asbestdaken is vooral te vinden in de agrarische sector, namelijk ruim driekwart van alle asbestdaken. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 moeten voor een verbouwing of sloop worden geïnventariseerd op asbest.

Asbest subsidie

Voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie ontvangen wanneer de oppervlakte van het asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. De subsidie kan tot zes maanden na het verwijderen van het asbestdak worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via mijn.rvo.nl.

MIA/VAMIL

De MIA/VAMIl regeling geldt niet meer voor investeringen die in 2016 worden gedaan met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels, eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen. De subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken is hiervoor in de plaats gekomen.

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Agrariërs die asbestdaken laten verwijderen en vervangen door zonnepanelen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop!’. Er moet dan minimaal 250 m2 asbestdak verwijderd worden en minimaal 5 kWp aan zonnepanelen geïnstalleerd worden. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €15.000 per adres en kan gestapeld worden op de asbest subsidie. De totale subsidie is dan € 9,00 per m2  Deze regeling geldt in 10 provincies en bij sommige provincies is het budget al op. De regeling loopt tot 1 november 2016. Meer informatie is te vinden op asbestvanhetdak.nl.